CARTA ORGANISASI UNIT KOKURIKULUM 2019

CARTA ORGANISASI UNIT KOKURIKULUM 2019

Sunday, 21 January 2018

Panduan Pengisian Pentaksiran Aktiviti Jasmani Sukan & Kokurikulum (PAJSK)

PAJSK (Pentaksiran Aktiviti Jasmani Sukan & Kokurikulum) menjadi sebutan hangat di bidang pendidikan. Beberapa isu-isu timbul terutama melibatkan murid tahun 6 disekolah rendah yang ingin menyambung pembelajaran di SBP (Sekolah berasrama penuh). Menjadi isu dimana ada murid yang mendapat pencapaian 6A tidak mendapat tawaran di SBP tetapi ada murid pencapaian 2A dalam UPSR diterima ke SBP. Ianya menjadi persolan utama, apakah aspek-aspek pemilihan untuk ke SBP? Salah satu aspek yang diperkatan melalui sembang-sembang guru adalah Markah PAJSK. Aspek kefahaman dikalangan guru tentang pengisian PAJSK ini amat kurang dan pihak berwajib perlu turun ke sekolah untuk memberi taklimat dan kefahaman tentang PAJSK kepada guru-guru sekolah terutamanya guru-guru yang terlibat dalam pengisian PAJSK.
PAJSK adalah Pentaksiran Aktiviti Jasmani Sukan & Kokurikulum. Pentaksiran ini melibatkan pelaporan dan aktiviti atau penglibatan murid. Segak & BMI contohnya hanya melibatkan guru melaksanakan ujian di sekolah. Manakala kokurikulum dibahagikan kepada sukan permainanan, kelab persatuan, dan badan uniform. Kokurikulum pula lebih kepada aktiviti kokurikulum murid pada waktu kokurikulum di sekolah.

Ekstra kurikulum pula sedikit berbeza, ianya seperti sahsiah murid dalam penglibatan aktiviti kemasyarakatan atau kerja sukarela. Mari kita lihat gambar dibawah untuk lebih memahaminya.

Komponen PAJSK yang paling utama dapat dibahagikan kepada 3 komponen. Secara asasnya PAJSK ini terbahagi kepada komponen SEGAK & BMI, Kokurikulum dan terakhir sekali ialah Ekstra Kurikulum.

3 Komponen PAJSK KPM
1) SEGAK dan BMI (Body Mass Index)
2) KOKURIKULUM
   - Sukan/Permainan
   - Kelab/Persatuan
   - Badan Beruniform
3) EKSTRA KURIKULUM


1) SEGAK dan BMI (Body Mass Index)
Ujian SEGAK dijalankan 2 kali setahun, kali pertama sekitar bulan Mac & kali kedua sekitar bulan Ogos (bergantung kepada surat arahan). Perlaksanaa SEGAK di bawah Penolong Kanan Kurikulum dan dilaksanakan oleh guru-guru pendidikan jasmani tahap 2 sekolah rendah.
Pengisian Markah ujian segak dalam Sistem PAJSK adalah tangungjawab Guru Pendidikan Jasmani, mengikut kelas-kelas yang diajar.
Borang SEGAK

2) KOKURIKULUM (Sukan Permainan / Kelab persatuan / Badan Beruniform)
Dalam Komponen Kokurikulum terdapat 6 Elemen yang memberi markah sebanyak 110 markah.
a) Jawatan (10 Markah)
b) Penglibatan (20 Markah)
c) Pencapaian (20 Markah)
d) Komitmen (10 Markah)
e) Khidmat Sumbangan (10 Markah)
f) Kehadiran (40 markah)

A) Jawatan (10 markah)
Tempoh memegang jawatan yang layak diberi markah sekurang-kurangnya selama 9 bulan. Jawatan ini yang disandang oleh murid dalam kokurikulum dalam Sukan Permainan dan Kelab Persatuan. manakala bagi Badang Beruniform bergantung kepada nama jawatan @ pangkat Badan Beruniform masing-masing.

B) Penglibatan (20 markah)
Aspek penglibatan ini juga menjadi persolan dikalangan guru-guru, di mana penglibatan murid ini dikira berdasarkan atas nama Sukan permainan / kelab persatuan sahaja atau berdasarkan apa-apa jenis sukan dan aktiviti koku yang diceburi oleh murid tersebut?. Menurut taklimat yang diberikan oleh pihak PPD/JPN, murid layak diberi markah dalam apa jua jenis sukan / aktiviti koku yang diceburi semasa di sekolah. 
Contoh 1 (Sukan Permainan) : Ahmad adalah  ahli Kelab Badminton dan tidak pernak mewakili sekolah dalam Permainan Badminton, tetapi Ahmad mewakili sekolah dan daerah dalam permainan Bola Sepak. Penglibatan Ahmad dalam Bola Sepak ini perlu diisi dalam PAJSK aspek Sukan Permainan meskipun ahmad adalah Ahli Kelab Badminton.
Contoh 2 (Kelab Persatuan) : Fatimah adalah Ahli Persatuan Bahasa Melayu dan tidak pernah mewakili sekolah dalam program Bahasa Melayu di mana-mana peringkat, tetapi Fatimah telah mewakili Sekolah & Daerah dalam pertandingan nasyid di peringkat daerah dan Negeri. Penglibatan Fatimah dalam pertandingan nasyid ini perlu diisi dalam PAJSK aspek Kelab Persatuan meskipun FAtimah adalah Ahli Kelab Bahasa Melayu. 

c) Pencapaian (20 markah)
Pencapaian yang ditaksir hanyalah pada kedudukan Johan, Naib Johan dan Ketiga. Walaubagaimanapun tempat Keempat dan Kelima diberikan dalam acara individu diperingkat sekolah.
Seperti aspek Penglibatan, aspek pencapaian juga perlu diisi meskipun pencapaian murid tersebut tiada kaitan dengan keahlian Sukan Permainan / kelab persatuan yang diceburinya

d) Komitmen (10 markah)
Komitmen murid semasa perlaksanaan aktiviti kokurikulum perlu dinilai. Guru perlu mengisi maksima 4 elemen komitmen bagi setiap murid.
e) Khidmat Sumbangan (10 markah)
Menurut pengalaman sendiri mengisi PAJSK selama 2 tahun, berdasarkan skor elemen tersebut semua murid didaftarkan menyertai program / pertandingan / karnival / kursus / kursus layak untuk mendapat skor 10 markah.
Contohnya : Semua murid yang terlibat dalam Kejohanan Merentas Desa peringkat Sekolah @ Program Sukan Negara peringkat sekolah @ kursus kepimpinan, maka murid ini layak diberi skor 10 markah.

f) Kehadiran (40 Markah)
Elemen Kehadiran murid dalam aktiviti kokurikulum menyumbang skor markah tertinggi 40. Sekirannya kehadiran murid tersebut sebanyak 12 kali dari 14 perjumpaan koku, maka murid tersebut layak untuk mendapat skor markah penuh iaitu 40 markah.

3) ESKTRA KOKURIKULUM (10 markah)
Dalam elemen Ekstra Kokurikulum 4 aspek diambil kira iaitu Perkhidmatan, Anugerah Khas, Khidmat Masyarakat dan Program Nilam yang menyumbang 10 markah kepada murid. 
Perkhidmatan sebagi Ketua Murid dan sebagainya serta Anugerah khas seperti Anugerah sukan dan kokurikulum seperti Olahragawan sekolah dan lain-lain anugerah layak untuk diberi markah.


Borang Rumusan Badan Beruniform

 Borang Rumusan Kelab Persatuan
Borang Rumusan Sukan Permainan

Penerangan berkaitan PAJSK di atas adalah berdasarkan taklimat oleh Pihak PPD dan pengalaman sendiri memantau & mengisi sendiri dalam Sistem PAJSK, serta rujukan daripada internet. Sekiranya terdapat kesalahan dan kesilapan berkaitan penerangan di atas saya mohon maaf.

Sekian

MOHAMED FAISAL BIN HAJI ABDULLAH
Sekolah Kebangsaan Padang Terap
Kedah Darul Aman
www.skptkoku.blogspot.my

0 comments:

About This Blog

Lorem Ipsum

  © Blogger templates Newspaper III by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP