CARTA ORGANISASI UNIT KOKURIKULUM 2019

CARTA ORGANISASI UNIT KOKURIKULUM 2019

Sunday, 2 April 2017

Kertas Cadangan Majlis Anugerah Sukan Dan Kokurikulum Sekolah Kebangsaan Padang Terap Tahun 2017


KERTAS CADANGAN
MAJLIS ANUGERAH SUKAN DAN KOKURIKULUM
SEKOLAH KEBANGSAAN PADANG TERAP  TAHUN 2017

1.0 TUJUAN
Kertas cadangan ini bertujuan untuk mendapatkan persetujuan perlantikan Jawatankuasa Pelaksana dan memohon kelulusan menggunakan peruntukan bagi menjayakan Majlis Anugerah Sukan dan Kecemerlangan Kokurikulum Peringkat Sekolah Kebangsaan Padang Terap Tahun 2017.

2.0 PENGENALAN
Majlis Anugerah Kecemerlangan Sukan dan Kokurikulum Peringkat Sekolah Kebangsaan Padang Terap merupakan satu majlis penganugerahan kepada murid -murid yang mempunyai pencapaian cemerlang dalam aktiviti Sukan dan Kokurikulum. Penganugerahan ini juga untuk para guru-guru yang terlibat dalam pengurusan Sukan & Kokurikulum, dan memberi pengiktirafan kepada semua pihak yang terlibat dalam membantu pembangunan Sukan dan kokurikulum SK Padang Terap. Majlis seumpama ini amat perlu diadakan pada setiap tahun bagi mengiktiraf kejayaan dan kecemerlangan serta sumbangan semua pihak di dalam memartabatkan bidang sukan dan kokurikulum SKPT. 

3.0 MATLAMAT
Memberi pengiktirafan dan penghargaan kepada murid-murid sekolah dan pemimpin kokurikulum yang aktif dan cemerlang dalam bidang Sukan dan Kokurikulum di peringkat daerah,  negeri, kebangsaan dan antarabangsa. Pengiktirafan dan penghargaan ini sekaligus dapat membina keyakinan diri untuk mencapai kejayaan yang lebih cemerlang.

4.0 OBJEKTIF
4.1 Memberi pengiktirafan kepada murid-murid, sekolah dan pemimpin Sukan dan Kokurikulum yang cemerlang di peringkat daerah, negeri, kebangsaan dan antarabangsa. 
4.2 Menggalakkan penyertaan murid-murid dan guru-guru serta semua pihak dalam kegiatan Sukan dan Kokurikulum sehingga ke peringkat yang tinggi.
4.3 Mewujudkan penyelarasan dan penyeragaman penganugerahan Sukan dan Kokurikulum di peringkat sekolah, daerah, negeri dan kebangsaan. 
4.4 Menyemarakkan daya saing yang sihat dalam kalangan murid-murid, guru-guru di sekolah dalam menempatkan diri dalam pasukan elit sekolah.


5.0 STRATEGI PERLAKSANAAN
5.1 Menubuhkan Jawatankuasa Program Pembangunan Sukan Sekolah dengan keahlian terdiri daripada guru-guru, Persatuan Ibu Bapa dan Guru serta Pihak JKKK Kampung dan Masyarakat Setempat. 

5.2 Membentuk jawatankuasa pelaksana Majlis Anugerah Sukan dan Kokurikulum untuk melancarkan pelaksanaan Majlis Anugerah Kecemerlangan Sukan dan Kokurikulum Sekolah Kebangsaan Padang Terap.

5.3 Mendapatkan sokongan dan kerjasama daripada Persatuan Ibu bapa dan Guru (PIBG), Pihak JKKK Kampung, agensi-agensi swasta daripada segi nasihat, kewangan dan kemudahan dalam menjayakan Majlis Anugerah Kecemerlangan Sukan dan Kokurikulum.


6.0 KONSEP MAJLIS ANUGERAH SUKAN DAN KOKURIKULUM
6.1 Anugerah ini diberi kepada murid-murid, pasukan di sekolah dan pihak pengurusan iaitu guru-guru  yang telah disahkan dan terbukti memperolehi pencapaian yang cemerlang dalam bidang Sukan dan kokurikulum dalam kategori tertentu dan dipersetujui oleh Jawatankuasa Khas Pemilihan Peringkat Sekolah.

6.2 Bidang sukan dan kokurikulum ini bermaksud sebarang kegiatan badan beruniform, kegiatan kelab & persatuan, Sukan Permainan, 1Murid 1Sukan, kegiatan sukan dan kegiatan koakademik 

6.3 Anugerah guru/pemimpin khusus (individu bukan murid) yang disahkan cemerlang dan telah menunjukkan perkhidmatan yang lama dalam bidang pengurusan dan kepimpinan kokurikulum.

6.4 Konsep majlis adalah berkonsep majlis santai sambil menikmati makan malam. Semua guru, murid terlibat dan jemputan akan duduk di meja bulat Dewan Perdana SKPT.


7.0 KATEGORI ANUGERAH 
Guru dan murid yang terbaik layak dicalonkan sebagai lima senarai calon akhir dalam setiap kategori anugerah. Senarai anugerah adalah seperi berikut :-

1 Atlit Terbaik (Murid Lelaki)
2 Atlit Terbaik (Murid Perempuan)
3 Atlit Harapan Terbaik (Murid Lelaki)
4 Atlit Harapan Terbaik (Murid Perempuan)
5 Murid Terbaik Ko-Akademik (Murid Lelaki)
6 Murid Terbaik Ko-Akademik (Murid Perempuan)
7 Murid Terbaik Kokurikulum (Murid Lelaki)
8 Murid Terbaik Kokurikulum (Murid Perempuan)
9 Tokoh Murid Kokurikulum (Murid Lelaki)
10 Tokoh Murid Kokurikulum (Murid Perempuan)
11 Pasukan Terbaik (Murid Lelaki)
12 Pasukan Terbaik (Murid Perempuan)
13 Pengurus Pasukan Terbaik (Guru Lelaki)
14 Pengurus Pasukan Terbaik (Guru Perempuan)
15 Jurulatih Terbaik (Guru Lelaki)
16 Jurulatih Terbaik (Guru Perempuan)
17 Tokoh Guru Kokurikulum (Guru Lelaki)
18 Tokoh Guru Kokurikulum (Guru Perempuan)
19 Unit Beruniform Terbaik (Guru Pemimpin)
20 Kelab Persatuan Terbaik (Guru Kelab Persatuan)
21 Sukan Permainan Terbaik (Guru Sukan permainan)
22 Pengisian PAJSK Terbaik (Guru Kelas Tahap 2) Pertama – Ketiga
23 Anugerah Khas (Sumbangan / Jawatan Khas)
24 Amugerah Penderma Budiman (Para Penyumbang)


8.0 KRITERIA DAN SYARAT PEMILIHAN
a. Untuk Kategori Murid dan Guru, Semua calon mestilah terdiri daripada warga Sekolah Kebangsaan Padang Terap.

b. Pemilihan akan berdasarkan pencapaian tertinggi dan penyertaan di peringkat daerah, negeri, kebangsaan dan antarabangsa untuk tahun semasa anugerah sahaja. 

c. Bagi Anugerah Cemerlang bidang Kokurikulum, calon mestilah berdasarkan pengurusan bidang kokurikulum yang baik, kehadiran dan penyertaan kokurikulum di peringkat sekolah, penyertaan yang aktif dan mempunyai pencapaian murid di peringkat daerah daerah, negeri, kebangsaan atau sehingga ke peringkat antarabangsa.

d. Bagi Anugerah Badan Beruniform Terbaik, Kelab persatuan Terbaik dan Sukan Permainan Terbaik, mestilah berdasarkan pengurusan dan perlaksanaan badan beruniform / kelab persatuan / sukan permainan sepanjang aktiviti kokurikulum 2017. Kecemerlangan dari aspek Buku Laporan Kokurikulum, aspek kehadiran penyertaan guru sewaktu aktiviti kokurikulum setiap minggu. Penyertaan dan pencapaian di peringkat daerah, negeri dan kebangsaan, juga diambil kira sebagai markah bonus bagi setiap badan beruniform / kelab persatuan / sukan permainan.

e. Bagi Anugerah Cemerlang Pengurusan Sukan di kalangan guru-guru, calon hendaklah cemerlang memimpin dan mengurus pasukan dengan cemerlang. Penilaian juga mengambil kira pencapaian tertinggi pasukan guru tersebut di dalam semua peringkat. 

f. Bagi Anugerah Khas Juri, calon dipilih khas berdasarkan sumbangan yang sewajarnya dan tugas khas terhadap perkembangan dan kemajuan sukan dan kokurikulum Sekolah Kebangsaan Padang Terap.

g. Bagi Anugerah Tokoh Kokurikulum, calon sebaik-baiknya mempunyai pencapaian yang paling tinggi atau pencapaian yang menyeluruh dalam semua bidang-bidang yang lain (Sukan, Koakademik & Kokurikulum).

h. Kriteria pemilihan pemenang adalah berdasarkan bilangan pencapaian tertinggi  iaitu peringkat kebangsaan dan seterusnya peringkat negeri dan daerah.

i. Keputusan panel pemilihan adalah mutamad.

9.0  CADANGAN TARIKH / MASA / TEMPAT
Tarikh : 17 November 2017
Masa   : 9.00 malam
Tempat : dewan Perdana SKPT1 comments:

Fauzah Abdhamid 3 April 2017 at 18:27  

Tahniah Pk ko.. Moga menjadi kenyataan..
Teruskan usaha murni demi anak bangsa tercinta dan seluruh warga Sk Padang Terap..

About This Blog

Lorem Ipsum

  © Blogger templates Newspaper III by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP